Κατασκευές

Ο τομέας των Κατασκευών είναι πιστοποιημένος με ΕΝ 1090 (CE ) και ISO 9001:2000 αναλαμβάνει έργα σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό ειδικευμένος σε

 

  • Μεταλλικές και μηχανολογικές κατασκευές διαφόρων ειδών
  • Κατασκευές μεταλλικών κτιρίων
  • Πολυώροφα κτίρια- Σύμμεικτες κατασκευές
  • Προκατασκευασμένους μεταφερόμενους οικίσκους
  • Προκατασκευασμένα Παθητικάσπίτια
  • Θάλαμοι ψυγείων
  • Ειδικές κατασκευές (Πολυκαρβονικά – Plexiglass - Στέγαστρα εισόδων)
  • Εργολαβίες έργων
  • Κατασκευές – εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων
  • Κουφώματααλουμινίουκαι εφαρμογές αλουμινοκατασκευών